แนวทางการจัดทำกฎหมายและเสนอร่างกฎหมายตามมาตรา ๗๗

นายพิสิทธิ์ ศรีวรานันท์ นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง

เข้าชม 627 ครั้ง

2 ตุลาคม 2560


17 ตุลาคม 2561

สรุปสาระสำคัญของกฎหมายในความรับผิดชอบของกรมการปกครอง