พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ - Debt Collection Act, B.E. 2558 (2015)

นายพิสิทธิ์ ศรีวรานันท์ นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง

เข้าชม 700 ครั้ง

12 พฤศจิกายน 2561

Debt collection Act, B.E. 2558 (2015)