พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ - Immigration Act, B.E. 2522 (1979)

นายพิสิทธิ์ ศรีวรานันท์ นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง

เข้าชม 2468 ครั้ง

14 พฤศจิกายน 2561

Immigeation Act, B.E. 2522 (1979)