พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ - Child Protection Act, B.E. 2546 (2003)

นายพิสิทธิ์ ศรีวรานันท์ นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง

เข้าชม 612 ครั้ง

14 พฤศจิกายน 2561


30 พฤศจิกายน 2561

Child Protection Act, B.E. 2546 (2003)