คู่มือปฏิบัติงานผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน

คู่มือปฏิบัติงานผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน

ชื่อผู้แต่ง : ส่วนกิจการมวลชนเลขที่หนังสือ : -หัวข้อ : คู่มือปฏิบัติงานรายละเอียดหนังสือ : หลักการปฏิบัติงานผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (ผรส.) และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)

คู่มือ ผรส. และ ชรบ. ฉบับภาษาไทย และภาษายาวี

 

คู่มือปฏิบัติงาน ผรส. และ ชรบ. (ภาษาไทย)
คู่มือปฏิบัติงาน ผรส. และ ชรบ. (ภาษายาวี)