ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center: GECC) กรมการปกครอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

11 กุมภาพันธ์ 2563 - 20 กุมภาพันธ์ 2563

โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center: GECC) กรมการปกครอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ...

5 กุมภาพันธ์ 2563

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐ เพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ กรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 1)

กรมการปกครอง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐ เพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ กรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 1) โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2562 - 3 มกราคม 256 ...

25 พฤศจิกายน 2562