ผลการสำรวจ

การใช้งานเว็บไซต์กรมการปกครอง

พึงพอใจมาก: 34%
พึงพอใจปานกลาง: 34%
ปรับปรุง: 34%

การใช้งานเว็บไซต์ อำเภอ.คอม

พึงพอใจมาก: 34%
พึงพอใจปานกลาง: 34%
ปรับปรุง: 34%

การใช้งานระบบประชุมทางไกลผ่าน INTERNET

พึงพอใจมาก: 34%
พึงพอใจปานกลาง: 34%
ปรับปรุง: 34%