คลังความรู้ที่น่าสนใจ

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ข้อมูลรับการเข้าเยี่ยมของคณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร (วันที่ 11 ต.ค. 2562)

ข้อมูลรับการเข้าเยี่ยมของคณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร (วันที่ 11 ต.ค. 2562) ...

13 ตุลาคม 2562

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

เอกสารประกอบคำบรรยาย อปค. โครงการ Focus Group แนวทางการพัฒนาความหน้าของข้าราชการฝ่ายปกครอง

เอกสารประกอบคำบรรยาย อปค. โครงการ Focus Group แนวทางการพัฒนาความหน้าของข้าราชการฝ่ายปกครอง ...

3 กันยายน 2562

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

สไลด์นำเสนอ ร.อปค. (นายนิวัฒน์ฯ) การตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประจำปี พ.ศ. 2562

สไลด์นำเสนอ ร.อปค. (นายนิวัฒน์ฯ) การตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประจำปี พ.ศ. 2562 ...

3 กันยายน 2562

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

สไลด์นำเสนอ อปค. การตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประจำปี พ.ศ. 2562

สไลด์นำเสนอ อปค. การตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประจำปี พ.ศ. 2562 ...

3 กันยายน 2562