คลังความรู้ที่น่าสนใจ

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

เอกสารประกอบคำบรรยาย อปค. โครงการ Focus Group แนวทางการพัฒนาความหน้าของข้าราชการฝ่ายปกครอง

เอกสารประกอบคำบรรยาย อปค. โครงการ Focus Group แนวทางการพัฒนาความหน้าของข้าราชการฝ่ายปกครอง ...

3 กันยายน 2562

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

สไลด์นำเสนอ ร.อปค. (นายนิวัฒน์ฯ) การตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประจำปี พ.ศ. 2562

สไลด์นำเสนอ ร.อปค. (นายนิวัฒน์ฯ) การตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประจำปี พ.ศ. 2562 ...

3 กันยายน 2562

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

สไลด์นำเสนอ อปค. การตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประจำปี พ.ศ. 2562

สไลด์นำเสนอ อปค. การตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประจำปี พ.ศ. 2562 ...

3 กันยายน 2562