ภาพสไลด์กิจกรรม


กรมการปกครอง บันทึกเทปรายการ “กะเทาะเปลือกคอร์รัปชัน”

23 เมษายน 2564

กรมการปกครอง บันทึกเทปรายการ “กะเทาะเปลือกคอร์รัปชัน”

     วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง ได้มอบหมาย ร้อยตำรวจโทภพชนก ชลานุเคราะห์ รองอธิบดีกรมการปกครอง/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมการปกครอง ร่วมบันทึกเทปสัมภาษณ์รายการ “กะเทาะเปลือกคอร์รัปชัน” ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT

     นำเสนอถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ รวมทั้งประเด็นการทุจริตที่อยู่ในความสนใจของสาธารณชน เพื่อเป็นการสร้างช่องทางให้สังคมได้รับทราบและเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตของกรมการปกครอง ภายใต้แนวคิด หน้าที่ของฝ่ายปกครอง คือ ทำให้ประชาชน “ทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น” โดยออกอากาศในวันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564 ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง NBT 

สามารถดูรายการย้อนหลังได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=up3s_sYhk5c

#กรมการปกครองใสสะอาด

#ไม่โกงโปร่งใสร่วมใจต้านทุจริตคือจิตสำนึกคนกรมการปกครอง