คำสั่ง ที่ 51/2564 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

11 มกราคม 2564

เข้าชม 282 ครั้ง

ปกติ