ภาพสไลด์กิจกรรม


รองอธิบดีกรมการปกครอง/รองหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ตรวจเยี่ยมผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเชียงของที่ 7 บก.อส.จ.เชียงราย

รองอธิบดีกรมการปกครอง/รองหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ตรวจเยี่ยมผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเชียงของที่ 7 บก.อส.จ.เชียงราย และเป็นประธานเปิดอาคารศูนย์บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ (One stop service ...

14 กันยายน 2565

รองอธิบดีกรมการปกครอง/รองหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ตรวจเยี่ยมผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเชียงของที่ 7 บก.อส.จ.เชียงราย

รองอธิบดีกรมการปกครอง/รองหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ตรวจเยี่ยมผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเชียงของที่ 7 บก.อส.จ.เชียงราย และเป็นประธานเปิดอาคารศูนย์บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ (One stop service ...

14 กันยายน 2565

อธิบดีกรมการปกครอง/หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ตรวจเยี่ยมผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเกาะลันตาที่ 6 บก.อส.จ.กระบี่ เป็นประธานเปิดอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเกาะลันตา ที่ 6 (หลังใหม่) พร้อมตรวจติดตามโครงการสำคัญของกรมการปกครอง

อธิบดีกรมการปกครอง/หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ตรวจเยี่ยมผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเกาะลันตาที่ 6 บก.อส.จ.กระบี่ เป็นประธานเปิดอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเกาะลันตา ที่ 6 (หลังใหม่) พร้อม ...

6 กันยายน 2565

อธิบดีกรมการปกครอง เปิดอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองนราธิวาส (หลังใหม่ ) เน้นย้ำ! ฝ่ายปกครองให้บริการ “สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย”

อธิบดีกรมการปกครอง เปิดอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองนราธิวาส (หลังใหม่ ) เน้นย้ำ! ฝ่ายปกครองให้บริการ “สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย” วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 09.59 น. ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง ...

17 สิงหาคม 2565

อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมปลัดอำเภอหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบลในพื้นที่ จชต. ประจำปี 2565

อธิบดีกรมการปกครอง/หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้กับปลัดอำเภอหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบลในพื้นที่ จชต. ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายธนาคม จงจ ...

17 สิงหาคม 2565