ภาพสไลด์กิจกรรม


นายศิริรักษ์ เชาวนปรีชา ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างและบุคลากรในสังกัด ได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2561 โดยได้บริจาคเงิน ณ มูลนิธิเด็ก อ.สามพราน และ วัดกลางบางพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561

นายศิริรักษ์ เชาวนปรีชา ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างและบุคลากรในสังกัด ได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2561 โดยได้บริจาคเงิน ณ มูลนิธิเด็ก อ.สามพราน และ วัดกลางบางพระ อ.นครชัยศ ...

28 พฤษภาคม 2561

1-31 ธันวาคม 2560 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง นิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ...

3 มกราคม 2561

วันพุธที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2561 ข้าราชการ , พนักงานราชการ , ลูกจ้าง และ สมาชิก อส. ร่วมอวยพร ผอ.สน.อส. เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561

ข้าราชการ , พนักงานราชการ , ลูกจ้าง และ สมาชิก อส. ร่วมอวยพร ผอ.สน.อส. เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 วันพุธที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2561 ...

3 มกราคม 2561

2-30 พฤศจิกายน 2560 นิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

นิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๒-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ...

27 พฤศจิกายน 2560

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 ภารกิจการปฏิบัติหน้าที่นำประชาชนจากต่างจังหวัดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ

ภารกิจการปฏิบัติหน้าที่นำประชาชนจากต่างจังหวัดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 ...

29 กันยายน 2560