จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกาศราคากลาง จ้างจัดแสดงนิทรรศการวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2563 ครบรอบ 66 ปี กองอาสารักษาดินแดน และจัดงานพิธีสดุดีกองอาสารักษาดินแดน

ประกาศราคากลาง จ้างจัดแสดงนิทรรศการวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2563 ครบรอบ 66 ปี กองอาสารักษาดินแดน และจัดงานพิธีสดุดีกองอาสารักษาดินแดน ...

21 กุมภาพันธ์ 2563

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดเย็บเครื่องแบบชุดฝึกตามโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชา สมาชิก อส. หลักสูตร ผบ.ร้อย อส. ประจำปี 2562 รุ่นที่ 52 และรุ่นที่ 53

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดเย็บเครื่องแบบชุดฝึกตามโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชา สมาชิก อส. หลักสูตร ผบ.ร้อย อส. ประจำปี 2562 รุ่นที่ 52 และรุ่นที่ 53 ...

30 กรกฎาคม 2562

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกาศราคากลางจัดหาเครื่องแบบชุดฝึกตามโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาสมาชิก อส. หลักสูตร ผบ.ร้อย อส. ประจำปี 2562 รุ่นที่ 52 และรุ่นที่ 53

ประกาศราคากลางจัดหาเครื่องแบบชุดฝึกตามโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาสมาชิก อส. หลักสูตร ผบ.ร้อย อส. ประจำปี 2562 รุ่นที่ 52 และรุ่นที่ 53 ...

4 กรกฎาคม 2562