ภาพสไลด์กิจกรรม


กรมการปกครอง เปิดการฝึกอบรม “หลักสูตรผู้บังคับหมวดอาสารักษาดินแดน” รุ่นที่ 48 ประจำปี 2563

กรมการปกครอง เปิดการฝึกอบรม “หลักสูตรผู้บังคับหมวดอาสารักษาดินแดน” รุ่นที่ 48 ประจำปี 2563 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นายกองเอก ธนาคม จงจิระ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน/อธิบดีกรมการปกครอง มอบหมายให้ ว่าที่นายกองเอก ...

4 เมษายน 2563

การตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม “หลักสูตรผู้บังคับหมวด อส. รุ่นที่ 48 ประจำปี 2563”

การตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม “หลักสูตรผู้บังคับหมวด อส. รุ่นที่ 48 ประจำปี 2563” วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายกองเอก ธนาคม จงจิระ หน.ฝอ.บก.อส./อธิบดีกรมการปกครอง มอบหมายให้ นายกองเอก ศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รอง หน.ฝอ.บก.อส./รองอธิบดีกรมการปกครอง ...

4 เมษายน 2563

นายศิริรักษ์ เชาวนปรีชา ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างและบุคลากรในสังกัด ได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2561 โดยได้บริจาคเงิน ณ มูลนิธิเด็ก อ.สามพราน และ วัดกลางบางพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561

นายศิริรักษ์ เชาวนปรีชา ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างและบุคลากรในสังกัด ได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2561 โดยได้บริจาคเงิน ณ มูลนิธิเด็ก อ.สามพราน และ วัดกลางบางพระ อ.นครชัยศ ...

28 พฤษภาคม 2561

1-31 ธันวาคม 2560 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง นิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ...

3 มกราคม 2561

วันพุธที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2561 ข้าราชการ , พนักงานราชการ , ลูกจ้าง และ สมาชิก อส. ร่วมอวยพร ผอ.สน.อส. เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561

ข้าราชการ , พนักงานราชการ , ลูกจ้าง และ สมาชิก อส. ร่วมอวยพร ผอ.สน.อส. เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 วันพุธที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2561 ...

3 มกราคม 2561