ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

แจ้งการปรับแผนดำเนินงานและปรับเป้าหมายการนำเข้าผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระบบต้องโทษ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

5 สิงหาคม 2565 - 31 สิงหาคม 2565

สำนักงาน ป.ป.ส. ได้รับหนังสือจากกรมราชทัณฑ์ แจ้งการปรับแผนดำเนินงานและปรับเป้าหมายการนำเข้าผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ระบบต้องโทษ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (จำ ...

5 สิงหาคม 2565

ข่าวอัพเดท

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน (นายหมวดตรี สมาชิก อส.) ประจำปี 2565

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน (นายหมวดตรี สมาชิก อส.) ประจำปี 2565 ...

2 สิงหาคม 2565

ข่าวอัพเดท

ผลการพิจารณามอบรางวัลแก่กองร้อยอาสารักษาดินแดนที่มีผลงานดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564

ผลการพิจารณามอบรางวัลแก่กองร้อยอาสารักษาดินแดนที่มีผลงานดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564 ...

8 กุมภาพันธ์ 2565