แจ้งจังหวัดทุกจังหวัดเกี่ยวกับการกรอกอัตราค่าตอบแทนเดือนสุดท้ายสำหรับการคำนวณเงินช่วยเหลือสมาชิก อส.

ฝ่ายงบประมาณและการเงิน โทร. 022781008 ต่อ 112-113 โทรสาร 022781008 ต่อ 129

เข้าชม 974 ครั้ง

26 ธันวาคม 2561


26 ธันวาคม 2561

แจ้งจังหวัดทุกจังหวัดเกี่ยวกับการกรอกอัตราค่าตอบแทนเดือนสุดท้ายสำหรับการคำนวณเงินช่วยเหลือสมาชิก อส.