ประกาศราคากลางจัดหาเครื่องแบบชุดฝึกตามโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาสมาชิก อส. หลักสูตร ผบ.ร้อย อส. ประจำปี 2562 รุ่นที่ 52 และรุ่นที่ 53

งานพัสดุ โทร. 0 2278 1008 ต่อ 115

เข้าชม 123 ครั้ง

4 กรกฎาคม 2562

ประกาศราคากลางจัดหาเครื่องแบบชุดฝึกตามโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาสมาชิก อส. หลักสูตร ผบ.ร้อย อส. ประจำปี 2562 รุ่นที่ 52 และรุ่นที่ 53