ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดเย็บเครื่องแบบชุดฝึกตามโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชา สมาชิก อส. หลักสูตร ผบ.ร้อย อส. ประจำปี 2562 รุ่นที่ 52 และรุ่นที่ 53

กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ โทร. 0 2278 1008 ต่อ 115

เข้าชม 120 ครั้ง

30 กรกฎาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดเย็บเครื่องแบบชุดฝึกตามโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชา สมาชิก อส. หลักสูตร ผบ.ร้อย อส. ประจำปี 2562 รุ่นที่ 52 และรุ่นที่ 53