ประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุ และสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนปฏิบัติภารกิจในสังกัดกองร้อยบังคับการและบริการที่ 1 กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 3 และกองร้อยปฏิบัติการฝึกที่ 2 กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

เข้าชม 2684 ครั้ง

11 กรกฎาคม 2561

ประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุ และสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

ปฏิบัติภารกิจในสังกัดกองร้อยบังคับการและบริการที่ 1

กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 1

กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 3

และกองร้อยปฏิบัติการฝึกที่ 2

กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

ดาวน์โหลดเอกสาร ลิ๊งค์ด้านล่าง