ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติ เลขประจำตัวสอบ วัน เวาลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

เข้าชม 2001 ครั้ง

2 สิงหาคม 2561


23 สิงหาคม 2561

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติ เลขประจำตัวสอบ วัน เวาลา สถานที่สอบ

และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

สังกัดกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

รายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่าง