โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการจัดสรรงบปฏิบัติการในภารกิจกองอาสารักษาดินแดน เพิ่มเติม (จำนวน 76 จังหวัด และ 4 กองร้อย (ร้อย ปฝ.2 จ.เพชรบุรี, ร้อย ปพ.2 จ.สงขลา, ร้อย บก.บร.2 และ ร้อย ปฝ.1 จ.ยะลา))

สำนักอำนวยการกองอาสารักษดินแดน (ฝ่ายงบประมาณและการเงิน) ไทร 0 2278 1008 ต่อ 112 โทรสาร 0 2278 1008 ต่อ 129

เข้าชม 260 ครั้ง

5 กรกฎาคม 2562

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการจัดสรรงบปฏิบัติการในภารกิจกองอาสารักษาดินแดน เพิ่มเติม (จำนวน 76 จังหวัด และ 4 กองร้อย (ร้อย ปฝ.2 จ.เพชรบุรี, ร้อย ปพ.2 จ.สงขลา, ร้อย บก.บร.2 และ ร้อย ปฝ.1 จ.ยะลา))

จัดการToggle Dropdown