กรมการปกครอง โอนจัดสรรงบประมาณเบิกจ่ายแทนกันจากกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามผู้ผ่านการบำบัดฯ ในระบบบังคับบำบัดแบบไม่ควบคุมตัว

เข้าชม 236 ครั้ง

15 พฤษภาคม 2562

กรมการปกครอง โอนจัดสรรงบประมาณเบิกจ่ายแทนกันจากกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามผู้ผ่านการบำบัดฯ ในระบบบังคับบำบัดแบบไม่ควบคุมตัว