ประชาสัมพันธ์ข้อเสนอพิเศษจำหน่ายรถยนต์สำหรับบุคลากรในสังกัดกรมการปกครอง (ส่วนภูมิภาค)

ส่วนงานสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล กองการเจ้าหน้าที่

20 เมษายน 2565 - 30 มิถุนายน 2565

20 เมษายน 2565

ด้วยบริษัท ออโต้ แกลเลอรี่ ซีคอนจำกัด บริษัท มิตซู เบสท์ ออโต้ จำกัด บริษัท ออโต้ แกลเลอรี่ เบสท์สไมล์ จำกัด บริษัท ออโต้ แกลเลอรี่ บี มอร์ จำกัด และบริษัท ออโต้ แกลเลอรี่ บริท จำกัด ได้มีหนังสือประชาสัมพันธ์มอบข้อเสนอพิเศษในการจำหน่ายรถยนต์ 5 ยี่ห้อ ประกอบด้วย ฟอร์ด มิตซูบิชิ มาสด้า นิสสัน และเอ็มจี ในราคาและเงื่อนไขพิเศษ (ฟรีดาวน์และดอกเบี้ยต่ำ) สำหรับบุคลากรในสังกัดกรมการปกครอง ประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และข้าราชการบำนาญ