การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 18 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ภัทรนนท์ เชยจิตร โทร 0639030505

29 เมษายน 2565 - 24 มิถุนายน 2565

29 เมษายน 2565

กรมการปกครองประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 18 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566