กรมการปกครอง เรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ลำดับที่ 151 - 230 และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ลำดับที่ 251 - 359 (หมดบัญชี) รวมทั้งสิ้น 239 ราย

ส่วนบรรจุและแต่งตั้ง

9 พฤษภาคม 2565 - 23 พฤษภาคม 2565

9 พฤษภาคม 2565

กรมการปกครอง เรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ลำดับที่ 151 – 230 จำนวน 80 ราย และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ลำดับที่ 251 – 359 (หมดบัญชี) จำนวน 159 ราย ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมอัษฎางค์ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร