กรมการปกครอง เรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ลำดับที่ 231 - 260 จำนวน 30 ราย ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565

24 พฤษภาคม 2565 - 2 มิถุนายน 2565

24 พฤษภาคม 2565


24 พฤษภาคม 2565

กรมการปกครอง เรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ลำดับที่ 231 - 260 จำนวน 30 ราย ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมกรมการปกครอง 1 ชั้น 2 อาคารกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร