การประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้สมัครเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย (นิติกรเชี่ยวชาญ) สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง

23 มิถุนายน 2565


23 มิถุนายน 2565

การประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้สมัครเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย (นิติกรเชี่ยวชาญ) สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง