การจัดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายใน กรมการปกครอง

16 ตุลาคม 2562


16 ตุลาคม 2562

กรมการปกครองได้มีคำสั่ง ที่ 1752/2562 ลงวันที่ 26 กันยายน 2562 ปรับปรุงโครงสร้างและเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการส่วนกลาง สังกัดกรมการปกครองกรมการปกครองได้มีคำสั่ง ที่ 1752/2562 ลงวันที่ 26 กันยายน 2562 ปรับปรุงโครงสร้างและเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการส่วนกลาง สังกัดกรมการปกครอง