กรมการปกครอง เรียกรายงานตัวผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ รวมจำนวน 32 ราย

2 กรกฎาคม 2564


2 กรกฎาคม 2564

กรมการปกครอง เรียกรายงานตัวผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ลำดับที่ 8 ถึงลำดับที่ 32 และ ตำแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์ ลำดับที่ 14 ถึงลำดับที่ 20 ในวันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564