เลื่อนการรายงานตัวเพื่อแสดงความประสงค์เข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

9 กรกฎาคม 2564

กรมการปกครอง เลื่อนการรายงานตัวผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ลำดับที่ 8 ถึงลำดับที่ 32 และ ตำแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์ ลำดับที่ 14 ถึงลำดับที่ 20 จากเดิม วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็น วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564