ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกของนายอำเภอที่มีผลงานดีเด่น (พื้นที่ปกติ) ตามโครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี พ.ศ. 2564

12 กรกฎาคม 2564


12 กรกฎาคม 2564

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกของนายอำเภอที่มีผลงานดีเด่น (พื้นที่ปกติ) ตามโครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี พ.ศ. 2564