ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนแรกของปลัดอำภอที่มีผลงานดีเด่น (พื้นที่ปกติ) ตามโครงการปลัดอำเภอแหวนทองคำ ประจำปี พ.ศ. 2564

20 กรกฎาคม 2564 - 25 กรกฎาคม 2564

20 กรกฎาคม 2564


20 กรกฎาคม 2564

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนแรกของปลัดอำภอที่มีผลงานดีเด่น (พื้นที่ปกติ) ตามโครงการปลัดอำเภอแหวนทองคำ ประจำปี พ.ศ. 2564