ประกาศผลการคัดเลือกประกวดเรียงความ โครงการเยาวชนแถวหน้า ครั้งที่ 7

16 กันยายน 2564

กรมการปกครอง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกประกวดเรียงความได้รับรางวัลทุนการศึกษา ตามโครงการเยาวชนแถวหน้า ครั้งที่ 7 ประกวดเรียงความพร้อมภาพประกอบ หัวข้อ "เขียนฝันด้วยเกม" ทั้งนี้ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกซักซ้อมการรับรางวัล ระบบ Zoom ในวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 16.00 น. และรับรางวัล ระบบ Zoom ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 15.30 น.