ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

20 กันยายน 2564


29 กันยายน 2564

กรมการปกครองประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564