ประกาศผลการคัดเลือกปลัดอำเภอแหวนทองคำ ตามโครงการปลัดอำเภอแหวนทองคำ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

1 ตุลาคม 2564 - 31 ตุลาคม 2564

1 ตุลาคม 2564


1 ตุลาคม 2564

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ผลการคัดเลือกปลัดอำเภอแหวนทองคำ ตามโครงการปลัดอำเภอแหวนทองคำ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔