ประกาศรับสมัครประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทั่วไป ระดับอาวุโส ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า

15 ตุลาคม 2564


25 ตุลาคม 2564

ประกาศรับสมัครประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทั่วไป ระดับอาวุโส ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า คลิกสมัครที่นี่