ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ครั้งที่ 2 และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ (พนักงานราชการทั่วไป)

21 ตุลาคม 2564 - 29 ตุลาคม 2564

21 ตุลาคม 2564


21 ตุลาคม 2564

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ครั้งที่ 2 และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
   พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี และตำแหน่ง พนักงานโสตทัศนศึกษา 
   โดยกำหนดสอบสัมภาษณ์และประเมินบุคคล ในวันที่ 29 ตุลาคม 2564  
   ทั้งนี้ เวลาและสถานที่ในการรายงานตัว สามารถดูรายละเอียดตามไฟล์ประกาศที่แนบมาพร้อมนี้