ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

3 พฤศจิกายน 2564 - 3 ธันวาคม 2564

3 พฤศจิกายน 2564


3 พฤศจิกายน 2564

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปฏิบัติหน้าที่ ณ ส่วนกลาง ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี และตำแหน่งพนักงานโสตทัศนศึกษา ทั้งนี้การรายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ จะแจ้งให้ทราบในโอกาส ต่อไป