ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เลขประจำตัวสอบ กำหนดการ สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า

10 พฤศจิกายน 2564


10 พฤศจิกายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เลขประจำตัวสอบ กำหนดการ สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า ในวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564