กรมการปกครอง เรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 150 ราย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 3 ราย ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน จำนวน 3 ราย และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน จำนวน 200 ราย รวมทั้งสิ้น 356 ราย

26 พฤศจิกายน 2564


26 พฤศจิกายน 2564

กรมการปกครอง เรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 150 ราย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 3 ราย ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน จำนวน 3 ราย และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน จำนวน 200 ราย รวมทั้งสิ้น 356 ราย โดยกำหนดให้รายงานตัวในวันที่ 2-3 ธันวาคม 2564 และ วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ห้องประชุมอัษฎางค์ ชั้น 5 อาคารดำรงชารานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร