กรมการปกครอง เรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ (เพิ่มเติม) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 2 ราย

3 ธันวาคม 2564


3 ธันวาคม 2564

กรมการปกครอง เรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ (เพิ่มเติม) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 2 ราย โดยกำหนดให้ไปรายงานตัวในวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 โดยรายงานตัวระหว่างเวลา 08.00 – 08.30 น. ณ ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคารกรมการปกครอง ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร