ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า

27 ธันวาคม 2564


27 ธันวาคม 2564

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า และคำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน)