ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ กำหนดการเข้ารับการประเมินฯ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์

25 มกราคม 2565


26 มกราคม 2565

ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ กำหนดการ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการประเมินฯ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์