กรมการปกครอง เรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน ลำดับที่ 8 จำนวน 1 ราย

28 มกราคม 2565

กรมการปกครอง เรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน ลำดับที่ 8 จำนวน 1 ราย โดยกำหนดให้ไปรายงานตัวในวันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคารกรมการปกครอง ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร