ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการเยาวชนแถวหน้า ครั้งที่ 8

24 กุมภาพันธ์ 2565


24 กุมภาพันธ์ 2565

กรมการปกครอง ร่วมกับ บริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดทำโครงการเยาวชนแถวหน้า ครั้งที่ 8 ประกวดเรียงความหัวข้อ "ลดโลกร้อนด้วยเทคโนโลยี" ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อมอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดา ของบุคลากรในสังกัดกรมการปกครอง จำนวน 63 รางวัล รวมมูลค่า 500,000 บาท โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มอายุ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ) ส่งผลงานเรียงความ ตั้งแต่ วันยื่นสมัคร ถึง 29 กรกฏาคม 2565 (ภายในเวลา 16.00 น.) และประกาศผลห้วงเดือน กันยายน 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบ