บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการในตำแหน่ง จพง.ปค.ปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) จำนวน 192 ราย

11 เมษายน 2565


2 พฤษภาคม 2565

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการในตำแหน่ง จพง.ปค.ปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) จำนวน 192 ราย