กรมการปกครองได้มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการในตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ) จำนวน 100 ราย

22 กรกฎาคม 2565


22 กรกฎาคม 2565

กรมการปกครองได้มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการในตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ) จำนวน 100 ราย โดยกำหนดให้เดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565