กรมการปกครองได้มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งนักเรียนทุน/ผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาล (ก.พ.) เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัด กรมการปกครอง ในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ รวมจำนวน 4 ราย

17 กันยายน 2564


5 ตุลาคม 2564

กรมการปกครองได้มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งนักเรียนทุน/ผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาล (ก.พ.) เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัด กรมการปกครอง ในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ รวมจำนวน 4 ราย