ภาพสไลด์กิจกรรม


ปค (สน.สก.) “ตู้ปันสุข” เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรค โควิด-19

ปค (สน.สก.) ได้จัดตั้ง “ตู้ปันสุข” เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรค โควิด-19 โดยจัดตั้งไว้ด้านหน้าของอาคาร 1 สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง(วังไชยา) ...

28 พฤษภาคม 2563

ปค. (สน.สก.) BIG Cleaning Day สู้วิกฤตโควิด-19

วันที่ 14 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณกรมการปกครอง(วังไชยา) กระทรวงมหาดไทย นายวิสิทธิพัตน์ อนันตรสุชาติ ผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการ จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day สู้วิกฤตโควิด-19” พร้อมมอบถุงมือ และ อุปกรณ์สำหรับทำความสะอาด ...

15 เมษายน 2563

พิธีถวายสักการะเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุริยงประยุรพันธุ์ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส 22 กรกฎาคม 2562

พิธีถวายสักการะเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุริยงประยุรพันธุ์ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 ...

23 สิงหาคม 2562

ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง ภายใต้การบูรณาการของ ศอ.กต. ร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สำนักงานปปส. กรมควบคุมโรค และทหารกองทัพภาคที่ 1 ร่วมกันเข้าตรวจจับกุมร้านเมเดย์(ร้านโอโซนเก่า) ตั้งอยู่ในตลาดบ้านกลาง Market อำเภอเมืองปทุมธานี

เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองได้แฝงตัวเป็นสายลับเข้าทำการสืบสวน พบว่าร้านเมเดย์(โอโซน) มีการกระทำความผิดจริง ทั้งการปล่อยให้เยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปีเข้าใช้บริการ และการลักลอบจำหน่ายยาเสพติดรวมถึงการเสพยาเสพติด ในร้าน ดังกล่าว จึงได้ร่วมบูรณาการ หน่วยงานที่เ ...

10 กรกฎาคม 2561