ภาพสไลด์กิจกรรม


พิธีถวายสักการะเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุริยงประยุรพันธุ์ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส 22 กรกฎาคม 2562

พิธีถวายสักการะเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุริยงประยุรพันธุ์ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 ...

23 สิงหาคม 2562

ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง ภายใต้การบูรณาการของ ศอ.กต. ร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สำนักงานปปส. กรมควบคุมโรค และทหารกองทัพภาคที่ 1 ร่วมกันเข้าตรวจจับกุมร้านเมเดย์(ร้านโอโซนเก่า) ตั้งอยู่ในตลาดบ้านกลาง Market อำเภอเมืองปทุมธานี

เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองได้แฝงตัวเป็นสายลับเข้าทำการสืบสวน พบว่าร้านเมเดย์(โอโซน) มีการกระทำความผิดจริง ทั้งการปล่อยให้เยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปีเข้าใช้บริการ และการลักลอบจำหน่ายยาเสพติดรวมถึงการเสพยาเสพติด ในร้าน ดังกล่าว จึงได้ร่วมบูรณาการ หน่วยงานที่เ ...

10 กรกฎาคม 2561

ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง (ชปพ.ปค.) ทลายผับเถื่อนกลางเมืองขอนแก่น พบเด็กเข้าใช้บริการถึง 146 คน พบการ์ดของร้่านพกปืนพร้อมใช้ 3 กระบอก

ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง (ชปพ.ปค.) เข้าตรวจสอบผับบ้านกรู ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ซึ่งเป็นผับที่ไม่มีใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ ตั้งอยู่กลางเมืองขอนแก่น เนื่องจากได้รับการแจ้งเบาะแสว่า ผับบ้านกรู มีการฝ่าฝืนคำสั่งของหัวหน้า ...

12 พฤษภาคม 2561

โครงการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจตามนโยบายจัดระเบียบสังคม การแก้ไขปัญหายาเสพติดและ การค้ามนุษย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โครงการอบรมให้ความรู้ แนวทางการตรวจติดตามสถานประกอบการและเทคนิคการตรวจ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของฝ่ายปกครอง พร้อมกับร่วมกับคณะตรวจนิเทศนำกลุ่มเป้าหมายออกตรวจโรงแรม โรงรับจำนำ ร้านค้าของเก่า และสถานบริการ ในพื้นที่ อ.เมืองระยอง และ อ.แกลง ...

9 พฤษภาคม 2561

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์สนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง เข้าตรวจสถานบริการร้านว๊าฟ

ตั้งอยู่เลขที่ 236/54 ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ซึ่งมีประชาชนร้องเรียนว่าปล่อยให้เยาวชนเข้าไปใช้บริการ และเปิดโดยไม่มีใบอนุญาตตั้งสถานบริการ ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้ทำการสืบสวนมาก่อนหน้าที่จะเข้าจับกุม พบว่าสถานบริการดังกล่าวเปิดโดยไม่ได้รับ ...

23 มีนาคม 2561