หนังสือสั่งการ

มท 0307.4/ว7155 การกวดขันการเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและการปล่อยพลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน และการใช้อาวุธปืนยิงโดยใช่เหตุในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565

15 ธันวาคม 2564

ด่วนที่สุด