หนังสือสั่งการ

มท 0307/ว21385 ขอตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ขาวดำยี่ห้อ Canon รุ่น LBP226DW เพื่อใช้งานในระบบ e-DOPA License ในส่วนภูมิภาคว่ามีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายในช่วงระยะเวลารับประกันหรือไม่

30 สิงหาคม 2565

ด่วนที่สุด

มท 0307.4/5519 วิทยุสื่อสารในราชการกรมการปกครอง ด้วยมีผู้ร้องเรียนกรณีโครงการปืนสวัสดิการตำรวจ มีข้าราชการสนใจเข้าร่วมจำนวนมากแต่การดำเนินการออกใบ ป.3 ใช้ระยะเวลานานโดยไม่ทราบสาเหตุ ทั้งที่ได้รับหนังสือรับรองให้เข้าร่วมโครงการและได้ชำระเงินค่าอาวุธปืนแล้ว

4 สิงหาคม 2565

ด่วนที่สุด

มท 0307.4/10980 วิทยุสื่อสารในราชการกระทรวงมหาดไทย กรณีมีการอนุญาตให้จุดและปล่อยบั้งไฟในพื้นที่อำเภอจังหวัดมุกดาหารในห้วงเวลาที่ขยายเกินกว่ากำหนดของประกาศจังหวัดมุกดาหาร...

4 กรกฎาคม 2565

ด่วนที่สุด

มท 0307.4/ว4730 วิทยุสื่อสารในราชการกระทรวงมหาดไทย กรณีมีการ้องเรียนการอนุญาตให้จุดและปล่อยบั้งไฟโดยนายอำเภอท้องที่ ซึ่งเป็นการอนุญาตในห้วงเวลาเกินกว่ากำหนดของประกาศจังหวัด และมีกลุ่มคนจำนวนมากลักลอบเล่นการพนันในงานบุญบั้งไฟ

4 กรกฎาคม 2565

ด่วนที่สุด