การติดต่อราชการในการขอจดแจ้ง อนุมัติ/อนุญาต ใน กทม. ในช่วงการระบาดไวรัสโคโรนา 2019

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

งานอาวุธปืน (ร้านค้า)

ช่องทางการติดต่อ e-mail : omd1@dopa.go.th โทรศัพท์/โทรสาร 02-356-9647 ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ฝ่ายอนุญาตร้านค้าฯ ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 1 สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง(วังไชยา) เลขที่ 442 ถนนน ...

20 พฤษภาคม 2563

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

งานรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอและศูนย์ดำรงธรรมกรมการปกครอง

ช่องทางการติดต่อ e-mail : jed@dopa.go.th เว็บไซต์ https://damrongdhama.dopa.go.th/ โทรศัพท์/โทรสาร 02-356-9511 ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ส่วนอำนวยความเป็นธรรม สำนักการสอบสวนและนิติการ(วังไชยา) เลขที่ 44 ...

18 พฤษภาคม 2563

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

งานรับเรื่องร้องเรียนเรื่องทวงถามหนี้ตาม พ.ร.บ. ทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558

ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 02-365-9660 (เฉพาะให้คำปรึกษา) ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ส่วนอำนวยความเป็นธรรม สำนักการสอบสวนและนิติการ(วังไชยา) เลขที่ 442 ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กทม. 10300 ...

18 พฤษภาคม 2563